-->

Welcome to MahaGovJobs

वैज्ञानिक उपकरणे व त्यांचे उपयोग

वैज्ञानिक उपकरणे व त्यांचे उपयोग१) ॲक्कुमुलेटर (Accumulator)

या उपकरणाद्वारे विद्युत ऊर्जेचा संग्रह केला जाऊ शकतो, या विद्युत चा गरज पडल्यावर कामासाठी वापरता येऊ शकते.

२) एरोमेटर (Aerometer):-

ये उपकरणाचा प्रयोग वायू अथवा गॅस घनता मोजण्यासाठी याचा उपयोग होतो.

३) अल्टीमीटर ( Altimeter) :-

या उपकरणाचा उपयोग उडणाऱ्या विमानाची उंची मोजण्यासाठी केली जाते.

४) आमीटर (Ammeter) :-

या उपकरणाचा उपयोग विद्युत धारा मोजण्यासाठी केला जातो.

५) अनेमोमीटर (Anemometer) :-

या उपकरणाचा उपयोग हवा ची शक्ती अथवा गती मोजण्यासाठी केला जाऊ शकतो.


६) ऑडोफोन (Audiophone):-

या उपकरणाचा उपयोग कानात करण्यासाठी केला जातो.


७) बॅलेस्टिक गैल्वोनोमीटर (Ballistic Galvanometer):-

या उपकरणाचा उपयोग लघु धारा मोजण्यासाठी केला जातो.

८) बैरोग्राफ (Barograph) :-

या उपकरणाचा उपयोग वायुमंडल मधील दाब मध्ये बदल होणारे परिवर्तनाचा मोजमाप केला जातो.

९) ऑडियो मीटर (Audiometer):-

यंग करण्याचा उपयोग ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी केला जातो.


१०) बैरोमीटर (Barometer) :-

या वाक्यात उपयोग वायुदाब मोजण्यासाठी केला जातो.

११) बाईनोक़्युलर (Binocular) :-

हा उपकरण दूरच्या वस्तू बघण्यासाठी केला जातो.


१२) कॅलिपर्स (Calipers) :-

याचा उपयोग वर्तुळाकार असलेल्या वस्तूचा वरील अथवा आतील व्यस्त मापे मोजण्यात केला जातो. तसेच लांबी सुद्धा मोजली जाऊ शकते.


१३) कलोरीमीटर (Calorimeter) :-

हा उपकरण तांब्याचा बनला असतो आणि उष्णता चे मात्र मोजण्यासाठी केला जातो.

१४) कार्बोरेटर (Carburettor) :-

या उपकरणाचा उपयोग पेट्रोल डिझेल इंजिन मध्ये होतो. या यंत्रापासून पेट्रोल आणि हवा मिश्रण बनवली जाते.

१५) क्रोनोमीटर (Chronometer):-

हा उपकरण दादा वरती लावला जातो. यावर योग्य वेळेचा अंदाज येतो.

१६) सिनेमाटोग्राफी (Cinematograph) :-

हा उपकरण छोट्या छोट्या ते मला मोठा करून प्रदर्शित करतो.

१७) कंपास बॉक्स (Compass Box):-

या उपकरणाद्वारे दिशा ज्ञान भेटते. आपण कोणत्या स्थानावर आहोत म्हणजे कोणत्या दिशेला आहोत या उपकरणाद्वारे कळू शकतो.


१८) कम्प्यूटर (Computer) :-

हा एक प्रकारचा गणितीय यंत्र आहे. याचा उपयोग गणितीय समस्याचा बरोबर उत्तर देतो.

१९) डेन्सिटी मिटर (Densitymeter) :-

या उपकरणाचा उपयोग घनता मोजण्यासाठी केला जातो.


२०) डायनेमोमिटर (Dynamometer):- 

या उपकरणाचा उपयोग चीनमधील उत्पन्न झालेल्या शक्ती मोजण्यासाठी केला जातो.

२१) गल्वोनोमीटर (Galvanometer) :-

या उपकरणाचा उपयोग विद्युत दिशा ची माहिती मिळवण्यासाठी केला जातो.


२२) गाइरोस्कोप (Gyroscope):-

या उपकरणाचा उपयोग येणाऱ्या वस्तू ची माहिती मिळवण्यासाठी केला जातो.

२३) हायड्रोमीटर (Hydrometer) :-

या कानात वारे द्रव्यांचा अपेक्षित घनता मोजली जाते.


२४) मायक्रोमीटर (Micrometer) :-

या उपकरणाचा मिमीच्या हजार वें भाग मोजला जाऊ शकतो.