Join us On Social Media

Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!
Join our YouTube Channel To Get Latest Video Notification!
Follow Me On Facebook To Get Latest Notification!
Techy Pranav PKD ART

जात प्रमाणपत्र / जातीचा दाखला काढण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे 2024 - Caste Certificate Documents in Marathi

जात प्रमाणपत्र / जातीचा दाखला

Caste Certificate Documents in Marathi

नमस्कार मित्रांनो, विविध सरकारी सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र / जातीचा दाखला असणे खूप आवश्यक असते. जातीचा दाखला म्हणजे आपण ज्या जातीचे आहोत ती प्रमाणित करणारी सरकारी दस्तऐवज म्हणजे जातीचा दाखला होय. जेव्हा नागरिक विशिष्ट प्रवर्गातील असतील तेव्हा जातीचे प्रमाणपत्र ही खूप महत्त्वपूर्ण ठरते. महाराष्ट्र मध्ये ST/SC/NT/OBC/SBC या प्रवर्गातील जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. परंतु जेव्हा केंद्र सरकारचे विचार केला असता ST/SC/OBC यात प्रवर्गासाठी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाते तर NT/SBC/OBC या प्रवर्गातील जातीचे प्रमाण हे सेंट्रल पैठणी प्रमाणपत्र म्हणून दिले जाते. ह्या प्रमाणपत्र अंतर्गत विशिष्ट जाती समूहाला विविध सरकारी सेवांचा व सवलतीचा लाभ घेता येईल. आताच्या काळात विद्यार्थी किंवा नागरिकांना जातीचा दाखला आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे खूप गरज आहे तर आपण या पोस्ट मधून जातीचा प्रमाणपत्र ला लागणारे आवश्यक कागदपत्रे आणि जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची पद्धत याबद्दल थोडी माहिती देणार आहोत.
अनुसूचित जाती जात पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

विशिष्ट जाती समूहाला खालील सवलतींचा लाभ

  • राज्य आणि केंद्र सरकारी नोकरीत आरक्षण
  • शाळा आणि महाविद्यालयाच्या प्रवेश शुल्कामध्ये पूर्ण किंवा ठराविक सूट दिले जाते.
  • शैक्षणिक संस्थेत राखीव जागा.
  • राज्य आणि केंद्र सरकारच्या काही नोकरीत वयोमर्यादेत अतिरिक्त वयाची सुट.
  • शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आणि इतर सवलती.
अशा विविध सरकारी सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र / जातीचा दाखलाजात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे खूप अशक्य आहे.
जात पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची पद्धत

Caste certificate online Maharashtra
जातीचा दाखला प्राप्त करण्यासाठी आता गावोगावी सेतु कार्यालयाची स्थापना केली जात आहे. सर्व सेतू कार्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे दिल्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र मिळून जाईल. सर्व व सेतू कार्यालय हे माननीय तहसीलदार यांच्या खाली येतात.आता आपण तहसीलदार कार्यालय मध्ये सुद्धा जातीच्या प्रमाण प्राप्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करू शकतात. आता सरकारने नवीन योजना सुरू केली आहे त्यामध्ये सर्व प्रमाणपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने महा ई सेवा केंद्रामध्ये सेवा उपलब्ध आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र म्हणजे काय

जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

  • तलाठी रहिवासी दाखला (Domicile certificate).
  • शाळा सोडल्याचा दाखला. जर अर्ज करणाऱ्या व्यक्ती अशिक्षित असेल तर मुलाचे अथवा मुलीचे शाळेचा दाखला अथवा प्राथमिक शाळेचा प्रवेश निर्गम उतारा सादर करावा लागेल.
  • रेशन कार्ड झेरॉक्स (Ration Card Xerox)
जात वैधता प्रमाणपत्र