Join us On Social Media

Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!
Join our YouTube Channel To Get Latest Video Notification!
Follow Me On Facebook To Get Latest Notification!
Techy Pranav PKD ART

महाराष्ट्रातील औष्णिक विद्युत केंद्र - प्रकल्प

महाराष्ट्रातील औष्णिक विद्युत केंद्र - प्रकल्प

औष्णिक विद्युत केंद्र

जिल्हा

तुर्भे

मुंबई उपनगर

चोला

कल्याण ठाणे

परळी - वैजनाथ

बीड

पारस

अकोला

एकलहरे

नाशिक

पोखरी

भुसावळ जळगाव

कोराडी, खापरखेडा

नागपूर

चंद्रपूर (जास्त क्षमता), बल्लारपूर, दुर्गापूर

चंद्रपूर

धोपावे (नियोजित)

रत्नागिरी

उरण नैसर्गिक वायू आधारित औष्णिक वीज केंद्र

रायगड