-->

Welcome to MahaGovJobs

महाराष्ट्रातील प्राचीन लेण्या

महाराष्ट्रातील प्राचीन लेणी विषयी माहिती मराठी


प्राचीन लेणी

जिल्हा

खरोसा

औसा (लातूर)

बेडसा

कामशेत (पुणे)

घारापुरी / एलिफंटा लेणी

रायगड

कार्ले, भाजे

मळवली (पुणे)

खिद्रापूर (जैन लेणी), कोपेश्वर मंदिर

शिरोळ कोल्हापूर


महाराष्ट्रातील लेण्या किती आहेत?

  • 34

महाराष्ट्रातील लेण्यांचा जिल्हा कोणता?

  • औरंगाबाद