Join us On Social Media

Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!
Join our YouTube Channel To Get Latest Video Notification!
Follow Me On Facebook To Get Latest Notification!
Techy Pranav PKD ART

[PDF] Marathi Grammar Book PDF - Marathi Vyakaran PDF Download For MPSC

Best Marathi Grammar Book PDF

मराठी व्याकरण पुस्तक PDF

Marathi Grammar PDF

Dear candidates, are you searching for Marathi Grammar Books For MPSC? If yes then read this article carefully. I will recommend top-selling Books on Marathi Grammar & PDF Files. If you are studying for Maharashtra Public Service Commission (MPSC) PSI, STI, Rajyseva, and other competitive exams then this page will help you to get the Best Book for Marathi Grammar. For every exam of MPSC Marathi Grammar is the compulsory topic that is included in all Exam Syllabus. Below we have mentioned the Best Books that will cover all the topics of Marathi Grammar. We have recommended to you some books that will best be selling and the cheapest books.

Willing candidates are advised to follow our site mahagovjobs.in to get the latest updates about Latest Maharashtra Government Jobs Alert. Visit our site to get the latest recruitment & latest official notification released by the Government of Maharashtra. Marathi Vyakaran is the most important and easy topic in MPSC Syllabus. Maharashtra Public Service Commission has included Marathi Vyakaran in their syllabus for the Mains Examination of Rajyaseva and the combined Exam. Those candidates preparing for these exams have to download the free Marathi Vyakaran PDF from the below link.

आपले विचार, भावना इतरांना कळावेत म्हणून आपण ते भाषेच्या माध्यमातून सांगतो किंवा लिहून कळवतो. आपले विचार इतरांना जसे कळले पाहिजेत, तसेच इतरांचेही विचार आपल्याला कळले पाहिजेत. त्यासाठी आपली भाषा विशिष्ट पद्धतीने बोलली गेली पाहिजे, तशीच ती लिहिली गेली पाहिजे. त्यासाठीच भाषेचा उपयोग बिनचूक होणे आवश्यक आहे.

भाषेचे महत्त्व समजून घेतले की, भाषेच्या बिनचूकपणाचे महत्त्वही लक्षात येते. 'मराठी- घटना, रचना, परंपरा' या ग्रंथात भाषेचे महत्त्व सांगताना म्हटले आहे, 'भाषा ही मानवाची निर्मिती आहे. माती निर्मिली देवाने; पण तीतून घडा निर्मिला तो मानवाने कापूस ही दैवी सृष्टी; पण कापड ही मानवी सृष्टी होय. शिला ही निसर्गाची करणी; पण . मूर्ती ही मानवाची. तद्वतच निसर्गदत्त ध्वनीला स्वरेंद्रियांच्या विविध संयोगांनी व क्रियांनी नियमित आणि वैविध्यमय असे स्वरूप देऊन मानवाने प्रथम वर्णमय रचनासामग्री मांडिली, आणि शतकानुशतकांच्या प्रयत्नांनी तीतून भाषेचे मंदिर उभारिले. मनातील भाव मुखावाटे प्रकट करण्याचे भाषा हे अत्यंत प्रभावी साधन होय. ते हाती येताच मानवी जीवन इतर प्राणिवर्गाच्या अपेक्षेने कमालीचे सुधारले, पुढारले, परिणत झाले, वैचित्र्याने विनटले, समृद्ध झाले. भाषा ही मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य घटक बनली, म्हणूनच मनू म्हणतो, 'वाच्यर्था नियताः सर्वे' - आपल्या जीवनातील सारे व्यवहार भाषेवर अवलंबून आहेत.' ('मराठी - घटना, रचना, परंपरा' - अरविंद मंगरूळकर, कृष्ण श्रीनिवास अर्जुंवडकर).

1) Paripurna Marathi Vyakaran Book By Balasaheb Shinde (बाळासाहेब शिंदे मराठी व्याकरण पुस्तक) - Download PDF

Features Of Books

  • It Covers Near About All Syllabus Of Subject Marathi Grammar Of the MPSC Examination.
  • Each Chapter Provided With Separate Objective Questions & Some of the Questions From MPSC Exam - PSI, STI & Other Competitive Exam.
  • These Books Provide a Good Experience & Easy To Understand.

Balasaheb Shinde Marathi Vyakaran Book PDF

Book Name

Paripurna Marathi Vyakaran

Author Name

Balasaheb Shinde

Publisher

Anand Publication

Price

Rs.255/-

Language

Marathi

PDF Size

1.45 Mb

Buy Online

Click Here

Download Link

Available


2) Deepstambh (Navneet) Marathi (Grammar) Vyakaran PDF Download

Features Of Book

  • This book is the selling book for Marathi Grammar.
  • It covers all chapters of Marathi Grammar.

Deepstambh Sardha Pariksha Marathi Vyakaran Book PDF

Book Name

Deepstambh Spardha Pariksha

Author Name

Liladhar Patil

Publisher

Deepstambha Prakashan

Price

230

Language

Marathi

PDF Size

2.89 Mb

Buy Online

Click Here

Download PDF

Click Here

3) Sugam Marathi Vyakaran by Late Mo.Rs. Walimbe (मो रा वाळंबे मराठी व्याकरण) - Download PDF 

Features Of Books

  • Covered detailed syllabus of Marathi Grammar
  • Best book for MPSC PSI, STI, Assistant.

Sugam Marathi Vyakaran Book PDF

Book Name

Sugam Marathi Vyakaran

Author Name

Walimbe

Publisher

Nitin Prakashan

Pages

230

Price

Rs.258/-

Language

Marathi

PDF Size

3.79 Mb

Buy Online

Click Here

Download PDF

Click Here


Std 10th / 9th Class Marathi Grammar Book PDF

Dear candidates if you are in 10th Standard or 9th Standard you also prefer the above-mentioned books for your Marathi Vyakarn Study. Simply click on the above link and download the pdf file.